Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Rakennuksissa, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle aiheutuva vaara tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on omatoimisesti varauduttava vaaratilanteisiin.

tv paloRakennuksen omistajalla ja haltijalla sekä toiminnanharjoittajalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin. Varautumisvaatimus kattaa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet sekä varautumisen onnettomuustilanteessa toimimiseen.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

  • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
  • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
  • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
  • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

 

 

 

 

 

OhjemerkitVarautumisvaatimus koskee varautumisvelvollisten koko toimintaa: varautumisvelvoite sisältää rakennuksessa tapahtuvan varautumisen lisäksi myös ao. tahon muualla kuin rakennuksessa tapahtuvan toiminnan. Esimerkiksi yrityksen tarjotessa palvelujaan yritystoimintaan käytetyn rakennuksen ulkopuolella, tulisi vaaratilanteiden ehkäisy ottaa huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa . Omatoimisen varautumisen velvollisuuteen liittyy rakennuksen pelastussuunnitelman laatiminen.

Yleisötilaisuuksiin, joihin osallistuu suuri määrä ihmisiä tai joihin sisältyy muun erityisen syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma.

Poikkeusoloja varten tapahtuva omatoiminen varautuminen käsittää varautumisen myös kohdekohtaisiin väestönsuojelutoimenpiteisiin, kuten väestönsuojien käyttöönottoon ja toimintaan kohteessa poikkeusolojen vallitessa.

 

Mitä ovat kodin alkusammutusvälineet?

sammuttinKäsisammuttimet

Jauhesammutin on helppokäyttöinen yleissammutin, jolla voi sammuttaa lähes kaikenlaisia paloja. Koska jauhe ei johda sähköä, se soveltuu myös sähkölaitteiden sammuttamiseen. Tosin sähkölaite likaantuu taatusti, joten jos kyseessä on todella arvokas laite kannattaa hankkia palojen varalle hiilidioksidisammutin. Palon alkaessa on suositeltavaa suorittaa alkusammutus kohteen arvosta riippumatta tehokkaasti ja turvallisesti. Hiilidioksidisammutin soveltuu hyvin sähkölaitteiden ja koneiden alkusammutukseen, koska hiilidioksidi ei likaa sammutettavaa kohdetta eikä johda sähköä.

Kotitalouskäyttöön suositellaan 6 kg painoisia käsisammuttimia, jotka soveltuvat kankaiden, puun ja paperin tai nesteiden ja rasvapalojen sammuttamiseen. Kun sammuttin hankitaan täytyy tarkistaa, että se on Turvatekniikan keskuksen hyväksymä.

Käsisammuttimet luokitellaan kolmeen ryhmään - A, B ja C - sen mukaan, millaisia paloja kohteessa voi syttyä.

  • Tunnuksella A varustettu sammutin on tarkoitettu kiinteiden, hehkuen palavien aineiden kuten paperin, puun ja kankaiden sammuttamiseen.
  • Tunnus B on sammuttimilla, joilla voi sammuttaa palavia nesteitä ja rasvapaloja.
  • Tunnus A-B tarkoittaa, että sammutin soveltuu molempien yllämainittujen palotyyppien sammuttamiseen. Jos hankkii vain yhden sammuttimen, kannattaa siis valita A-B -yhdistelmäsammutin.
  • C-ryhmän sammutin on tarkoitettu kaasumaisten aineiden palojen sammutukseen.

Uudemmissa sammuttimissa on kerrottu etiketissä, soveltuvatko ne sähköpalojen sammuttamiseen.

Jauhesammutin on huollettava jokaisen käytön jälkeen. Vesi-ja vaahtosammutin vähintään viiden vuoden välein tai jos erikseen mainitaan jokin muu aika. Sammutin on tarkistettava kahden vuoden välein tai useamminkin, mikäli sammutinta säilytetään autossa, kuivurissa tai muussa kosteudelle tai tärinälle alttiissa ympäristössä. Sammutinten huoltoja ja täyttöjä saavat tehdä vain hyväksytyt huoltoliikkeet.

Sammutinta täytyy opetella käyttämään oikein! Käsisammutin toimii kerrallaan vain noin 5-20 sekuntia, joten on tärkeää osata suunnata sammute oikein. Tämän vuoksi olisi hyvä käydä kokeilemassa sammuttimia ja opettelemassa sen oikea käyttö.

 

sammutuspeiteSammutuspeite

Sammutuspeite soveltuu hyvin pienten tulipalojen alkusammuttamiseen, esim. rasva- ja Öljypalot voi sammuttaa sammutuspeitteellä hyvinkin tehokkasti. Jos sammutuspeitettä ei ole saatavilla, voi pieniä paloja tukahduttaa myös paksulla matolla, kuitenkin on varmistettava ettei matto ole helposti syttyvää synteettistä materiaalia. Sillä voidaan tukahduttaa pienehköjä tulipaloja. Käytön jälkeen sammutuspeitteen on hyvä pestä ja tarkistaa jotta se voidaan uudestaan käyttää.. Sammutuspeite on edullisin alkusammutusväline. Paksu ja tiivis matto on usein nopeimmin saatavilla oleva alkusammutusväline kotona. On paljon järkevämpää ja nopeampaa tukahduttaa palo heti maton avulla kuin rynnätä keittiöön hakemaan vettä, sillä tuli leviää uskomattoman nopeasti.

 

Sankoruiskusankoruisku

Sankoruisku on tehokas kodin alkusammutin. Veden vaikutus perustuu jäähdyttämiseen. Tehokkaimmin vesi sammuttaa, kun se ruiskutetaan hienojakoisena suihkuna liekkeihin. Koska vesi johtaa sähköä, palavat sähkölaitteet kannattaa sammuttaa tukahduttamalla tai sähköpalojen sammuttamiseen soveltuvalla jauhesammuttimella.

Vettä ei saa käyttää sammutukseen silloinkaan, kun nesteet ja rasvat palavat. Vesi vain levittäisi palopesäkkeitä ja palavat roiskeet saattaisivat aiheuttaa palovammoja ja levittää paloa.

Sammutinhuolto Vuolenkosken paloasemalla 14.7.

sammuttimetPerinteinen LähiTapiola Vellamon järjestämä sammutinhuolto järjestetään Vuolenkosken paloasemalla maanantaina 14.7. Kaiva siis sammutinpullot esiin ja kurvaile paloaseman pihaan, sillä Vellamon järjestämä sammutinhuolto maksaa vain 3€/pullo Lähitapiola Vellamon asiakkailta ja muilta 12€/pullo. Ulkona olevat sammuttimet on tarkistettava vuosittain ja sisällä olevat aina kahden vuoden välein.

Sammutintarkastuksesta vastaa Turvatarvike. Eikä siinä vielä kaikki. Ikosen Veikko ja LähiTapiola Vellamo tarjoaa sammutinhuollon kunniaksi sumpit. Pistetään päivä korvan taaksen.

Lisää artikkeleita...