Nuoriso-osasto

Nuoriso-osasto

VPK:n nuoriso-osastoon kuuluu kaksikymmentä yli 7-vuotiasta palokuntalaisen alkua. Lapsi ja nuori ovat keskipisteenä palokunnan nuorisotyössä. Nuorten tulee viihtyä ja kokea onnistumisen riemua.

Nuorisotyön tarkoituksena on tukea palokunnan toimintaa. Sillä turvataan palokunta-aatteen jatkuvuus ja aikaansaadaan myönteinen asennoituminen vapaaehtoispalokunnan toimintaan. Vaikka nuori ei jatkaisikaan palokuntalaisena, ei koulutus ole ollut turhaa. Opitut asiat ovat avuksi myöhemmin elämässä.

Nuoriso-osasto harjoittelee parillisien viikkojen maanantaisin kello 18:00-20:00. Harjoitukset pitävät sisällään palokunta-aiheisia harjoituksia sekä liikuntaa ja leikkiä. Vuosittain on järjestetty kesäretki huvipuistoon, koko perheen saunailta ja muita vierailuja.

Osaston johtajat ja toimihenkilöt:

Nuoriso-osaston harjoitukset

 

 

 • Osaston johtaja: Esa Lääveri
 • Varajohtaja: Jani Kangas
 • Muut kouluttajat: Naisosasto ja hälytysosasto

 

 

 

Harjoituksia

Naisosasto

Vuolenkosken VPK:n naisosasto on perustettu vuonna 2000. Osaston toiminnalla pyritään herättämään ja edistämään myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on myös levittää kansalaisille paloturvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoutta.

Naisosastolla on valmius toimia muonitus- ja lähimmäisenaputehtävissä. Hälytysmuonituksia tarvitaan pitkäkestoisissa hälytystehtävissä. Lähimmäisenavulla tarkoitetaan henkistä ensiapua, joka monissa onnettomuuksissa voi olla tarpeen.

Valistustyö kuuluu olennaisesti koko VPK:n jaa niin myös naisosaston toimintaan, kuten myös varojenhankinta erilaisten kahvitus-, arpajais- ja myyntitapahtumien avustuksella. Naisosasto pitää yllä myös palotoimen perusosaamista, jotta voi avustaa muun muassa nuoriso-osaston harjoituksien pitämisessä.

Harjoitukset ovat parittomien viikkojen tiistaisin kello 18:00. Ne pitävät sisällään paloharjoituksia sekä muonituksen ja lähimmäisenavun harjoittelemista. Harjoitusohjelmaan on sisällytetty myös paljon liikuntaa ja virkistystä.

Osaston johtajat ja toimihenkilöt

 

 • Osaston johtaja: Heli Koukonen
 • Varajohtaja: Minna Lallukka
 • Sihteeri: Elisa Lallukka
 • Kouluttajat: Tauno Lehtinen ja muut vapaaehtoiset

Hälytysosasto

Hälytysosaston avulla VPK tuottaa pelastuspalveluita Iitin alueille sekä pelastuslaitoksen määrittelemille alueille. Vuolenkosken VPK toimii ensilähdön palokuntana eli ensimmäisen pelastusyksikön tulee lähteä alle viidessä minuutissa kaikkina vuorokauden aikoina.

 

Palokunnan koulutusrungon muodostaa viikkoharjoitukset, joita on joka toisena torstaina. Harjoituksissa järjestetään henkilö- ja yksikkökohtaisia koulutusta , oppitunteina ja käytännön harjoituksina. Koulutuksen järjestämisestä vastaavat palokunnan päälliköt ja ulkopuoliset kouluttajat. Savusukeltajat ja ensivasteyksikön jäsenet harjoittelevat viikkoharjoitusten lisäksi omissa harjoituksissaan.

Ensivaste

Vuolenkosken VPK aloitti ensivastetoiminnan vuoden 1996 alussa. Ensivasteella tarkoitetaan lähintä ensiapua tehokkaampaan hoitoon kykenevää apua, joka lähetetään hätätilapotilaan luo. Ensivasteyksikkö selvittää potilaan peruselintoimintojen tilan ja turvaa ne.

Esivasteyksikössä toimivat erikoiskoulutetut sammutusmiehet, jotka ovat suorittaneet sekä palokuntien ensiapukurssin että ensivastekurssin. Ensivastekurssi on laajin ja pisin täydennyskurssi. Siellä opetellaan laaja-alaisesti erilaisten sairastumisten ja vammautumisten vaikutusta ihmiselimistöön. Kurssilla käsitellään muun muassa peruselintoimintojen tutkimista, niiden perusteella hätäensiavun antamista ja erityisesti sydänpysähdyksen hoitoa.

Palokunnan toimihenkilöt:Savusukellusharjoitus

 

 • Palokunnan päällikkö: Tauno Lehtinen
 • 1. varapäällikkö: Janne Koukonen
 • Koulutuspäällikkö: Lauri Paronen
 • Rahastonhoitaja: Matti Tarula
 • Kaluston huolto: Tauno Lehtinen