Pelastuskalusto

Pelastuskalusto

KY611 -vm 2007 scania 380 4x4. vesisäiliö 3000istuinpaikat 5keskipumppu vakiopainesammutus ja...

Vene Faster 460

Vene Faster 460

Vene Faster 460 + Yamaha 40 hv vm 2008,avattava keula-luukku, sähkö vinssi 2000 kg

Mönkijä

Mönkijä

MönkijäPolaris Sportsman 500 4 x 4 vm 2007vinssi

Moottorikelkka

Moottorikelkka

Moottorikelkka lynx 5900 vm 1998 +reki

 • Pelastuskalusto

  Pelastuskalusto

 • Vene Faster 460

  Vene Faster 460

 • Mönkijä

  Mönkijä

 • Moottorikelkka

  Moottorikelkka

Etusivu

Risujen polttaminen ja avotulen tekemiseen ohjeita

20180414 121615AVOTULENTEKO JA ILMOITTAMISVELVOLLISUUS PELASTUSVIRANOMAISELLE


Avotulenteosta ja tulenkäytön ilmoittamisvelvollisuudesta pelastuslaitokselle on säädetty pe- lastuslaissa (379/2011). Tarkempia ohjeita risujen ja muun puutarhajätteiden hävittämisestä on kuntien jätehuoltomääräyksissä.

Avotulen teko 6 §
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn ta- kia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avo- tulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.
Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. (Pelastuslaki 6 § 379/2011)

Ilmoitusvelvollisuus 8 §
”kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvel- vollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.” (Pelastuslaki 8 § 379/2011)
Ruohikkopalovaroituksen voimassa ollessa nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää, jos ruo- hikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Taajama-alueilla risujen ja muun puutarhajätteen hävittäminen avopolttona on kielletty.
Polttaminen esim. tynnyrissä on myös avopolttoa. Kuivia risuja saa polttaa ainoastaan kiinteis- tön lämmitykseen tarkoitetussa tulipesässä. Muu puutarhajäte kuten lehdet, tulee kompostoida tai toimittaa jäteasemille. Lisätietoja jätteiden käsittelystä antavat kuntien ympäristöviranomaiset.
Taajama-alueiden ulkopuolella saa maanomistajan luvalla avopolttona polttaa, kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puuta. Tällöinkään poltto ei saa aiheuttaa savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Polttaminen on kuitenkin kielletty metsäpalovaroituksen aikana.


ILMOITTAMINEN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA


Ilmoitusten vastaanotto


Hallinto Takojantie 4 48220 KOTKA
Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa ennakolta pelastuslaitokselle kulotuksesta tai avotules- ta, josta muodostuu merkittävästi savua. Seuraavista kulotuksista tulee tehdä ilmoitus pelas- tusviranomaiselle:
- sänkipellon kulotus
- avotuli, josta muodostuu merkittävästi savua tai voi aiheuttaa aiheettomia hätäpuheluja. Ilmoitusmenettely ei kuitenkaan siirrä vastuuta kulotuksen suorittajalta. Suorittaja on aina vastuussa mahdollisista vahingoista.
Kotkan päivystysalueella (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti) ilmoituksia ottaa vastaan Kotkan päivystävä palomestari 044 - 7026 211
Kouvolan päivystysalueella (Kouvola ja Iitti) ilmoituksia ottaa vastaan päivystävä palomestari 044 - 7026 313

Muistilista avotulen tekijälle
Taajama-alueilla avotulen tekeminen on kielletty kuntien jätehuoltomääräyksien mukaan. Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen:

Jätteiden polttaminen ei ole sallittua
- Nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää metsään tai metsän läheisyyteen, jos alueella on julistettu metsäpalovaroitus

- Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa
- Polttaminen ei saa aiheuttaa savuhaittoja naapurille, sovi naapurin kanssa avotulen tekemisestä
- Älä polta voimakkaalla tuulella, tuuli saattaa levittää nopeasti palon kuivassa heinikossa Älä polta rakennusten ja sähköjohtojen lähellä
- Varaa paikalle alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
- Polta valoisan aikana, pimeän aikana polttaminen saattaa aiheuttaa erheellisiä hätäilmoituksia
- Valvo tulta, älä jätä nuotioita vartioimatta Sytyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista

Kymenlaakson pelastuslaitoksen tiedote: http://www.kympe.fi/images/stories/PDF/Tiedote_risujen_polttaminen_KYMPE_19.4.2017.pdf

Tilannehuone RSS