Etusivu

Nuohoaminen pitää tulisijat huollettuna ja puhtaina

nokipaloAlkuvuoteen on tapahtunut ympäri Suomea erittäin paljon tulipaloja jotka ovat vaatineet ihmishenkiä. Rakennusten ylläpito ja huolto on monesti jäänyt unohduksiin muun kiireisen arjen alle. Pienillä asioilla voimme turvata itsemme ja läheiset jotta välttyisimme tällaisilta vanhingoilta. Nokipalot ja tarkistamattomat tulisijat/hormit ovat yksi suurimmista syistä paloihin. Säännöllinen nuohous varmistaa tulisijojen ja hormien kunnon. Alla tietoa nuohouksesta ja nuohoojista (Alkuperäinen teksti www.kympe.fi).

Nuohous

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohooja huolehtii työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Lisäksi hän tarkistaa suojaetäisyydet, ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja viat ja opastaa tulisijan käyttäjiä.

Jotta nuohous voidaan suorittaa turvallisesti, tulee rakennuksen tikkaiden, kattokulkuteiden osat ja katon turvavarusteet pitää sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Niiden kunnossapidosta vastaa rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä ja valvoo nuohousta alueellaan. Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu määräysten mukaisesti.

 

 

 

Kerran vuodessa nuohotaan

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen
Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen
Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

 nuohoojat 1

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

Muut nuohoukset

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.Kaasukäyttöisten tulisijojen ja niiden hormien puhdistukselle ei ole asetettu määrävälejä, vaan niiden puhdistus on käyttäjän vastuulla. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa määrätä niiden puhdistuksen.Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä nuohouksen.

Nuohouksen järjestäminen

Kymenlaakson pelastuslaitos on päättänyt nuohouspalveluiden järjestämisestä kunnittain yksityisiltä nuohouspalvelujen tuottajilta (piirinuohousjärjestelmä).
Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja alueen pelastustoimen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.

Nuohoustyön maksuperusteet

Nuohousmaksun suuruus perustuu tulisijojen ja savuhormien määrään. Nuohoojan laskutus perustuu Kymenlaakson pelastuslaitoksen vahvistamaan nuohousyksikkö hintaan. Nuohousmaksu on suhteellisen pieni menoerä paremmasta paloturvallisuudesta ja säästyneestä energiasta.

Lisätietoa nuohouksesta: Nuohousalan Keskusliitto ry