Naisosasto

Vuolenkosken VPK:n naisosasto on perustettu vuonna 2000. Osaston toiminnalla pyritään herättämään ja edistämään myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on myös levittää kansalaisille paloturvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoutta.

Naisosastolla on valmius toimia muonitus- ja lähimmäisenaputehtävissä. Hälytysmuonituksia tarvitaan pitkäkestoisissa hälytystehtävissä. Lähimmäisenavulla tarkoitetaan henkistä ensiapua, joka monissa onnettomuuksissa voi olla tarpeen.

Valistustyö kuuluu olennaisesti koko VPK:n jaa niin myös naisosaston toimintaan, kuten myös varojenhankinta erilaisten kahvitus-, arpajais- ja myyntitapahtumien avustuksella. Naisosasto pitää yllä myös palotoimen perusosaamista, jotta voi avustaa muun muassa nuoriso-osaston harjoituksien pitämisessä.

Harjoitukset ovat parittomien viikkojen tiistaisin kello 18:00. Ne pitävät sisällään paloharjoituksia sekä muonituksen ja lähimmäisenavun harjoittelemista. Harjoitusohjelmaan on sisällytetty myös paljon liikuntaa ja virkistystä.

Osaston johtajat ja toimihenkilöt

 

  • Osaston johtaja: Heli Koukonen
  • Varajohtaja: Minna Lallukka
  • Sihteeri: Elisa Lallukka
  • Kouluttajat: Tauno Lehtinen ja muut vapaaehtoiset