Hälytysosasto

Hälytysosaston avulla VPK tuottaa pelastuspalveluita Iitin alueille sekä pelastuslaitoksen määrittelemille alueille. Vuolenkosken VPK toimii ensilähdön palokuntana eli ensimmäisen pelastusyksikön tulee lähteä alle viidessä minuutissa kaikkina vuorokauden aikoina.

 

Palokunnan koulutusrungon muodostaa viikkoharjoitukset, joita on joka toisena torstaina. Harjoituksissa järjestetään henkilö- ja yksikkökohtaisia koulutusta , oppitunteina ja käytännön harjoituksina. Koulutuksen järjestämisestä vastaavat palokunnan päälliköt ja ulkopuoliset kouluttajat. Savusukeltajat ja ensivasteyksikön jäsenet harjoittelevat viikkoharjoitusten lisäksi omissa harjoituksissaan.

Ensivaste

Vuolenkosken VPK aloitti ensivastetoiminnan vuoden 1996 alussa. Ensivasteella tarkoitetaan lähintä ensiapua tehokkaampaan hoitoon kykenevää apua, joka lähetetään hätätilapotilaan luo. Ensivasteyksikkö selvittää potilaan peruselintoimintojen tilan ja turvaa ne.

Esivasteyksikössä toimivat erikoiskoulutetut sammutusmiehet, jotka ovat suorittaneet sekä palokuntien ensiapukurssin että ensivastekurssin. Ensivastekurssi on laajin ja pisin täydennyskurssi. Siellä opetellaan laaja-alaisesti erilaisten sairastumisten ja vammautumisten vaikutusta ihmiselimistöön. Kurssilla käsitellään muun muassa peruselintoimintojen tutkimista, niiden perusteella hätäensiavun antamista ja erityisesti sydänpysähdyksen hoitoa.

Palokunnan toimihenkilöt:Savusukellusharjoitus

 

  • Palokunnan päällikkö: Tauno Lehtinen
  • 1. varapäällikkö: Janne Koukonen
  • Koulutuspäällikkö: Lauri Paronen
  • Rahastonhoitaja: Matti Tarula
  • Kaluston huolto: Tauno Lehtinen