Pelastuskalusto

Pelastuskalusto

KY611 -vm 2007 scania 380 4x4. vesisäiliö 3000istuinpaikat 5keskipumppu vakiopainesammutus ja...

Vene Faster 460

Vene Faster 460

Vene Faster 460 + Yamaha 40 hv vm 2008,avattava keula-luukku, sähkö vinssi 2000 kg

Mönkijä

Mönkijä

MönkijäPolaris Sportsman 500 4 x 4 vm 2007vinssi

Moottorikelkka

Moottorikelkka

Moottorikelkka lynx 5900 vm 1998 +reki

 • Pelastuskalusto

  Pelastuskalusto

 • Vene Faster 460

  Vene Faster 460

 • Mönkijä

  Mönkijä

 • Moottorikelkka

  Moottorikelkka

Etusivu

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Rakennuksissa, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle aiheutuva vaara tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on omatoimisesti varauduttava vaaratilanteisiin.

tv paloRakennuksen omistajalla ja haltijalla sekä toiminnanharjoittajalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin. Varautumisvaatimus kattaa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet sekä varautumisen onnettomuustilanteessa toimimiseen.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
 • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
 • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
 • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

 

 

 

 

 

OhjemerkitVarautumisvaatimus koskee varautumisvelvollisten koko toimintaa: varautumisvelvoite sisältää rakennuksessa tapahtuvan varautumisen lisäksi myös ao. tahon muualla kuin rakennuksessa tapahtuvan toiminnan. Esimerkiksi yrityksen tarjotessa palvelujaan yritystoimintaan käytetyn rakennuksen ulkopuolella, tulisi vaaratilanteiden ehkäisy ottaa huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa . Omatoimisen varautumisen velvollisuuteen liittyy rakennuksen pelastussuunnitelman laatiminen.

Yleisötilaisuuksiin, joihin osallistuu suuri määrä ihmisiä tai joihin sisältyy muun erityisen syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma.

Poikkeusoloja varten tapahtuva omatoiminen varautuminen käsittää varautumisen myös kohdekohtaisiin väestönsuojelutoimenpiteisiin, kuten väestönsuojien käyttöönottoon ja toimintaan kohteessa poikkeusolojen vallitessa.

 

Tilannehuone RSS